התורים בבתי החולים לא יתקצרו משרד הבריאות אינו יכול או אינו רוצה לעקוב אחר הכספים, המועברים על ידו לקופות החולים, לצורך מתן שירותי רפואה ציבורית לתושבי ישראל. זה כך עם כספים המועברים בהתאם לנוסחת הקאפיטאציה, אשר אמורים לשרת את תושבי הפריפריה, או לשלם עבור תרופות יקרות לחולים הנדרשים לכך, או כפי שראינו במאמר זה, להעברה […]

Read more