התורים בבתי החולים לא יתקצרו

משרד הבריאות אינו יכול או אינו רוצה לעקוב אחר הכספים, המועברים על ידו לקופות החולים, לצורך מתן שירותי רפואה ציבורית לתושבי ישראל. זה כך עם כספים המועברים בהתאם לנוסחת הקאפיטאציה, אשר אמורים לשרת את תושבי הפריפריה, או לשלם עבור תרופות יקרות לחולים הנדרשים לכך, או כפי שראינו במאמר זה, להעברה לבתי החולים הממשלתיים ציבוריים לצורך קיצור תורים. תקציבי קופות החולים אינם מפורסמים לציבור ואיך לדעת כיצד מחולקים הכספים האלו. קופות החולים מעדיפות להעביר כספים למקום בו הן בתחרות זו עם זו על מתן שרות לחולה, או לבתי חולים פרטיים השייכים להן. בסופו של יום, הלקוח של הרפואה הציבורית אינו מקבל את השרות הראוי. כספי הציבור יורדים לטמיון בתחרות בין קופות החולים במרכז הארץ. תושבי בפריפריה, שלהרבה מהם אין כלל אפשרות להגיע לבית חולים פרטי, נותרים עם תורים שהולכים ומתארכים.
על משרד הבריאות למלא נאמנה את תפקיד הרגולטור ולדאוג שתקציבים וכספי ציבור יגיעו למטרות המיועדות להם ולא למקומות המשרתים ציבור קטן וממילא פריבילגי
התורים לבתי החוליםבפייסבוק

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s